Poškození mozku – neviditelná ztráta


Poranění mozku nastává většinou při úrazech, na kterých se v polovině případů podílejí dopravní nehody, některé infekce a z velké části https://www.ablist.cz/mozkova-mrtvice—hra-o-cas-a-o-zivot. U tolik obávaného iktusu může zůstat ochrnutí těla, ale trvalý vážný handicap i bez těchto následků představuje poškozený mozek.

dopravní nehoda


Handicap o to horší, že na první pohled není na postiženém člověku vidět. Zatímco poruchy pohyblivosti zaznamená každý okamžitě, emoční poruchy a problémy v myšlení ani v chování vidět většinou na první pohled nejsou, dokud s dotyčným nemocným nejste v bližším kontaktu. O to hůře si je však postižení připouštějí.

 
Co se se mnou děje?

Člověk vůbec může hovořit o štěstí, když poranění mozku přežije. A když se probudí z bezvědomí, neví, co se s ním vlastně děje. Vše může zhoršovat ještě dočasná ztráta paměti a jiné potíže přechodného charakteru. Mnoho problémů však zůstává trvalých a nemocní procházejí dlouhému a bolestnému přizpůsobování se životu s nepříjemným handicapem.

bolest hlavy

Prevence a bezpečnost

Proto je tak důležité dbát na bezpečnost, zvláště při jízdě autem nebo sportu a úrazům hlavy předcházet. Také o mozkových příhodách víme dnes již mnoho, abychom jim dokázali včas zabránit. Je třeba si uvědomit, že ani intenzivní péče často nedokáže zabránit tomu, aby postižení mohli dál v běžném životě bez pomoci fungovat.

 
Následky poškození mozku

·         zpomalené pohyby

·         únava, nepozornost

·         poruchy paměti, zhoršená výbavnost

·         problémy se zrakem, sluchem, řečí, epilepsie, zhoršený cit v rukou

·         pasivita, agresivita, ztráta sebekontroly, deprese

zoufalý člověk

Sociální izolace

Lidé po poškození mozku žijí den ze dne. Je pro ně těžké něco zorganizovat, plánovat či předvídat –  stahují se do ústraní. Rodina je nepoznává a oni ztrácejí sebedůvěru, protože se jen těžce vracejí do pracovního procesu a pouze doživotní rehabilitace může zlepšit kvalitu jejich života.

 

Poškození mozku – neviditelná ztráta
4.5 (90%)4